Dnes je:

Branno - športový deň v SMsZ Košice

Dňa 11. júna 2009 sa v priestoroch Správy mestskej zelene Košice – záhrada Bernatovce uskutočnil II. ročník branno - športového dňa pre zamestnancov zelene. Mesto Košice, samostatný referát CO, PO a BOZ, pripravil prednášku na tému “Zaradenie a aplikácia civilnej ochrany v podmienkach Správy mestskej zelene v Košiciach“. 

Jej cieľom bolo zdokonaliť a zladiť vzájomnú činnosť riadiacich a výkonných orgánov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnych udalosti na území mesta Košice. 

Súčasťou vyššie spomínaného zamestnania boli praktické ukážky záchranných zložiek Policajného zboru SR, Košickej kynologickej záchranárskej brigády a záchranárov z občianskeho združenia T.O.R. Rescue, ktorí sú zaradení do systému Síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia v meste Košice, a to: 
- ukážka poslušnosti a vyhľadávanie drog (príslušníci PZ SR), 
- ukážka poslušnosti a vyhľadávanie osôb (členovia Košickej kynologickej záchranárskej brigády), 
- záchrana zranenej osoby ostrova a poskytovanie prvej pomoci (záchranári T.O.R. Rescue). 

Branno - športový deň v SMsZ

Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ
Branno - športový deň v SMsZ

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)