Dnes je:

Koronavírus z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca: Na čo máte právo?

BRATISLAVA - Je na zamestnávateľovi, aký zaujme postoj k aktuálnej situácii s koronavírusom. Je však vhodné, aby informoval svojich zamestnancov o samotnom víruse, poučil ich o rizikách nákazy a o možnostiach, ako sa chrániť, v žiadnom prípade by však nemal šíriť paniku.

Niektoré spoločnosti svojim zamestnancom zabezpečujú dezinfekčné prostriedky na umývanie rúk, prípadne aj vitamíny a doplnky výživy. V prípade služobných ciest je vhodné zvážiť, či tieto pracovné cesty neobmedziť, prípadne dočasne nepozastaviť vysielanie pracovníkov do zahraničia. V prípade, že zamestnanec súkromne cestuje do rizikovej oblasti, je vhodné, ak o tom vopred oboznámi svojho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ má pri zamestnancoch, ktorí sa vrátia z rizikových destinácií, niekoľko možností, ako riešiť túto situáciu:

- nariadiť prácu z domu - na základe vzájomnej dohody a ak to povaha zamestnania umožňuje,

- nariadiť čerpanie dovolenky - ak bol zamestnávateľ upovedomený o dovolenke zamestnanca, môže mu nariadiť čerpanie dovolenky po návrate dovolenky – čerpanie dovolenky však musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť aspoň 14 dní vopred, toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca,

- dohodnúť sa so zamestnancom na neplatenom voľne - v prípade, že sa firma zatvorí, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, vtedy zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi, aby sa nedostavoval do práce,

- uznanie PN aj v prípade, že ju lekár vystaví viac ako 3 dni spätne,

- v prípade, že sa u zamestnanca objavia zdravotné problémy, mal by neodkladne kontaktovať svojho lekára a dať sa vyšetriť. Lekári dnes zamestnancov uznávajú za dočasne práceneschopných aj v prípade, že ide o karanténu,

- karanténa predstavuje dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, preto nemá nárok na náhradu mzdy. Ak je vypísaný lekárom na základe karanténneho opatrenia a splní ďalšie zákonné podmienky, môže mu patriť nemocenská dávka,

- keďže však karanténa môže trvať dlhšie a zamestnanec nemusí mať možnosť do troch dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, respektíve Sociálnej poisťovni, poisťovňa uzná PN aj v prípade, že ju ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni spätne.

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)