Dnes je:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár

Dňa 23.3.2023 sa v priestoroch Kasárne Kulturpark v Košiciach konal seminár partnerov projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC)“, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom tohto projektu je podpora rozvoja kapacít inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií v oblasti krízového manažmentu. Pripravenosť na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, zároveň na pripravenosť riadenia záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti. Na seminári zazneli k téme projektu prednášky od zástupcov civilnej ochrany mesta Košice, ďalej Psychosociálneho centra mesta Košice, Hasičského a záchranného zboru Košice, Záchrannej služby Košice, Červeného kríža, koordinátora dobrovoľníckej činnosti mesta Košice a odborníka pre oblasť krízového riadenia štátnej správy.

Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac

Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac
Seminár - Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapac

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)