Dnes je:

Čo robiť v prípade úniku plynu

Mohutný výbuch plynu v bytovom dome a následný požiar nastolil otázky pre všetkých obyvateľov, ktorí využívajú plyn, ako je možné zvládnuť jeho únik.

O plyne platí také isté porekadlo ako o ohni – „dobrý sluha, ale zlý pán“.

Čo robiť v prípade úniku plynu???

 • v prvom rade nepanikáriť,
 • uhasiť všetky plamene vo svojom okolí, ktoré by mohli spôsobiť výbuch,
 • vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný uzáver plynu),
 • otvoriť všetky okná a dvere (vyvetrať priestor),
 • nezapínať a ani nevypínať elektrické spotrebiče,
 • Nevyťahovať šnúry k spotrebičom zo zásuvky,
 • nepoužívať výťah, mobilné telefóny,
 • nepoužívať otvorený oheň, nefajčiť,
 • varovať susedov a ostatných obyvateľov obytného domu, no nepoužívať zvonček (klopať),
 • opustiť ohrozený priestor a informovať pohotovostnú plynovú službu

na tel. č.: 0850 111 727 alebo +421 2 2040 2500,

 • ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informovať políciu aj hasičov na tel. č.: 112 alebo 158155,
 • miesto o úniku sprístupniť pre pohotovostnú a poruchovú službu.
 • únik plynu nikdy nezisťovať plameňom, ale vždy pomocou saponátu alebo mydla (prejaví sa tvorbou bublín v mieste netesnosti. Väčšie úniky plynu ľahko zistíme čuchom a prípadne aj sluchom).

Ako sa pred únikom alebo výbuchom plynu chrániť???

Plyn je spravidla bez zápachu, ale z dôvodu zistiteľnosti úniku plynu plynárenské spoločnosti do neho pridávajú odoranty. To sú látky, ktoré špecificky zapáchajú a tým varujú pred únikom plynu. Ak ucítite zápach plynu, rozhodne to nepodceňujte a skúste okamžite vypátrať príčinu alebo zavolať havarijnú službu na tel. čísla 0850 111 727 alebo
+421 2 2040  2500
.

Riziko úniku plynu sa nedá nikdy úplne odstrániť, ale dá sa zásadne znížiť, či už pravidelnými kontrolami a odbornými prehliadkami všetkých plynových spotrebičov a plynových rozvodov, alebo aktívnou ochranou pre domácnosti. Touto ochranou sa myslí inštalovanie plynových detektorov, ktoré varujú pred únikom plynu alebo koncentráciou spalín.

Plynové spotrebiče a plynový rozvod

Prehliadnite si doma plynové spotrebiče na plyn, ktoré používate. Každý spotrebič by mal byť označený značkou CE, (z francúzskeho "Communauté Européenne"), ktorá znamená, že spotrebič zodpovedá vysokým európskym požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov.   Označenie bolo zavedené v roku 1996 Európskou úniou a od toho roku musia byť všetky (nie len plynové) spotrebiče označené značkou CE, ak sú predávané v EU.

Ak máte doma ešte starší spotrebič, tak s ohľadom na jeho vek nepodceňujte odbornú údržbu, pravidelné prehliadky a kontroly. Sú to síce zvýšené náklady, ale sú vynakladané s ohľadom na Vaše zdravie a majetok. Nedoporučuje sa prevádzať kontrolu a údržbu osobami bez odbornej kvalifikácie.

Každý priestor, kde je používaný plynový spotrebič je nutné vetrať. V priestore sa spaľuje nie len plyn, ale spotrebúva sa aj kyslík zo vzduchu. Prikurovanie plynom v byte je značne nebezpečné. Na vykurovanie sa nesmú používať plynové rúry a plynové horáky. Plynové spotrebiče používajte len k tomu, načo sú určené.

Pri horení plynu si všímajte a kontrolujte plameň sporáku alebo kotla. Hlavne posudzujte, či všetky viditeľné plamene horia modrým plameňom, či sa nevytvárajú sadze a či nie je cítiť únik plynu. Spotrebiče by nemali byť príliš hlučné.

Oboznámte sa s umiestnením hlavného uzáveru plynu pre bytovú jednotku alebo domu.

Detektory plynu a spalín

Pokiaľ unikne zemný plyn do ovzdušia, vytvorí so vzduchom mimoriadne výbušnú zmes. Túto zmes môže zapáliť horiaca zápalka, cigareta, elektrická iskra, elektrický zvonček, elektrický spotrebič, vysoká teplota spôsobená trením alebo rozpálená plocha v okolí zmesi plynu a vzduchu. Pri horení plynu sú značne nebezpečné aj zbytky horenia – spaliny, ktoré obsahujú veľké množstvo oxidu uhoľnatého. 

Oxid uhoľnatý spôsobuje každoročne mnohé úmrtia a poškodenia zdravia. Tento plyn je nebezpečný hlavne tým, že je bez chuti a zápachu, a človek ho nedokáže zaznamenať. Prvými príznakmi sú bolesti hlavy, únava, nevoľnosť a závraty. V poslednej fáze, ktorá je mimoriadne rýchla, človeku sčervená pokožka, zvýši sa mu teplota a upadne do bezvedomia. Otrava oxidom uhoľnatým prebieha spravidla rýchlejšie, ako dokáže človek opustiť miestnosť.

Prevenciou pôsobenia oxidu uhoľnatého alebo úniku plynu sú detektory, ktoré upozornia na nebezpečenstvo úniku alebo zvyšujúcej sa koncentrácie týchto plynov.

Takéto detektory je najvhodnejšie umiestniť do miestností, kde sú rozvody, vedenia plynu alebo plynové spotrebiče.

Čo robiť v prípade úniku plynu