Dnes je:

Cvičenia 2008

Cvičenie
TÉMA CVIČENIA Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti a počas trvania mimoriadnej udalosti (ďalej len „MU“)
Cvičný požiarny poplach
Cvičný požiarny poplach v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice 2008