Dnes je:

Cvičenia 2011

Taktické cvičenie OR HaZZ a Mesta Košice
Likvidácia požiaru, evakuácia a záchrana osôb
Odborná príprava
členov Krízového štábu a Povodňovej komisie mesta košice
Účelové cvičenie - Barca
ZŠ Abovská Košice
Účelové cvičenie - Jazero
Súkromná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Národný deň 112
propagácia tiesňovej linky 112