Dnes je:

Cvičenia 2013

Floods in Košice Region 2013
Povodňové taktické cvičenie
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh
Cvičenie "POVODEŇ 2013"
Precvičenie činnosti zložiek zapojených do cvičenia po vyhlásení stupňov povodňovej aktivity v rozsahu spracovaných povodňových plánov záchranných prác