Dnes je:

Cvičenia 2009

Cvičenie Bukovec 2009
Štábne cvičenie organizované Obvodným úradom Košice v súvislosti so vznikom simulovanej mimoriadnej udalosti, poškodenie hrádze vodnej stavby Bukovec
RESCUE PATROL 2009
Súčinnostné cvičenie záchranných zložiek
Family day
Rozlúčka s prázdninami v mestskej časti Košice – Barca
Branno - športový deň v SMsZ Košice
TÉMA PREDNÁŠKY Zaradenie a aplikácia civilnej ochrany v podmienkach Správy mestskej zelene v Košiciach
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
TÉMA CVIČENIA Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných prác po vzniku dopravnej nehody.