Dnes je:

Cvičenia 2020

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020)

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Západ (10.9.2020

Zoznam