Dnes je:

Cvičenia 2021

Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (15. - 18. jún 2021)

Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)

Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)
Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (16.6.2021)

Zoznam cvičení

Povodňový výcvik povodňovej záchrannej služby (15. - 18. jún 2021)
Zástupcovia mesta - referát CO, BOZP a PO sa zúčastnil 16. júna 2021