Dnes je:

Cvičenia 2023

Účelové cvičenie žiakov druhých ročníkov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice

Zamestnanci referátu CO, BOZP a PO na Hornom Bankove svojimi prednáškami i praktickými ukážkami rozšírili vedomosti žiakov v oblasti CO. Zamerali sa na:

- vymedzenie základných pojmov, spôsoby spúšťania varovných signálov a vyhlasovanie slovných informácií, pokyny pri všeobecnom ohrození,

- typy úkrytov,

- prostriedky individuálnej ochrany,

- históriu CO,

- riešenie následkov mimoriadnych udalostí, záťažové situácie,

- identifikáciu zápalných prostriedkov a látok, technické prostriedky požiarnej ochrany v sídle školy,

- ochranu obyvateľstva pred biologickými a chemickými zbraňami.


Zoznam cvičení