Dnes je:

Cvičenia 2023

Účelové cvičenie v rámci Kurzu ochrany života a zdravia žiakov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice

Zamestnanci referátu CO, BOZP a PO na Hornom Bankove predviedli teoretické a praktické ukážky činnosti civilnej ochrany. Účelové cvičenie bolo zamerané na prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Boli predvedené ukážky prostriedkov individuálnej ochrany s prednáškou a praktickým vyskúšaním, objasnili využitie krytov civilnej ochrany na území mesta, popísali možný vznik mimoriadnych udalostí na území mesta a možnosti sebaochrany a vzájomnej pomoci pri jednotlivých mimoriadnych udalostiach.

Zoznam cvičení