Dnes je:

Floods in Košice Region 2013

Dňa 12. septembra 2013 sa v Košickom kraji za účasti tímov z Českej republiky, Holandska a Ukrajiny uskutočnilo povodňové taktické cvičenie so zriadením koordinačného orgánu medzinárodných tímov pre riešenie povodňových situácií pod názvom  "Floods in Košice Region 2013".
Cvičenia sa zúčastnil aj zástupca Mesta Košice - referátu CO, BOZP a PO.

K realizácii cvičenia došlo na základe požiadaviek Európskej komisie a v záujme poskytovania medzinárodnej pomoci pri odstraňovaní následkov rozsiahlych mimoriadnych udalostí. Cvičenie bolo zamerané na koordináciu činností riadiacich štábov a zahraničných tímov pri eliminácii následkov mimoriadnych udalostí.

Floods in Košice Region 2013

Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013
Floods in Košice Region 2013

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)