Dnes je:

Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh

Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh 

Dňa 6. septembra 2013 pod Vyhliadkovou vežou nachádzajúcou sa v lokalite Mestských lesov Košice a.s., Mestská časť Košice - Juh organizovala odbornú prípravu krízového štábu, na ktorej sa prakticky podieľali aj zamestnanci referátu CO, BOZP a PO Mesta Košice, členovia občianskeho združenia MRAK a zástupca Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. 


Zúčastní boli oboznámení s možnými rizikami vzniku mimoriadnych udalostí na území Mestskej časti Košice – Juh spolu s popisom ich možných následkov a spôsobov ochrany vrátane evakuácie a samoevakuácie. 
Veliteľ stanice Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach spolu s teoretickým výkladom predviedol zásady používania hasiacich prístrojov.
Ďalej boli spolu s teoretickým výkladom vykonané praktické ukážky používania prostriedkov individuálnej ochrany. 
Záchranári občianskeho združenia MRAK, medzi ktorými bola aj profesionálna záchranárka, vysvetlili a predviedli na figurantovi základy poskytnutia prvej pomoci. 

Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh

Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh
Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)