Dnes je:

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.2017)

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201

Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201
Príprava štábu CO a zamestnancov MÚ MČ Košice - Sever (08.09.201

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)