Dnes je:

Európsky projekt HUNEX DECATHLON 2009

          EU–HUNEX DECATHLON 2009

V dňoch 10. až 14. mája 2009 bolo v rámci projektu EÚ – HUNEX DECATHLON 2009, spolufinancované EÚ, vykonané medzinárodné cvičenie založené na simulácii zemetrasenia vo fiktívnej tretej krajine, kde bola zasiahnutá kritická infraštruktúra. Dôsledkom mimoriadnej udalosti (zemetrasenie o sile 6,7 stupňov Richterovej stupnice) boli vážne dopravné nehody, nehody pri preprave nebezpečného nákladu, vypukli lesné požiare, značné poškodenie infraštruktúry a administratívnych budov, zaplavenie mesta a okolitých obcí následkom pretrhnutia hrádze priehrady, zranené osoby v sutinách budov... Situácia presahovala možnosti krízového štábu mesta a danej krajiny, preto bol po prijatí žiadosti o asistenciu aktivovaný EU civilný ochranný mechanizmus. Štátne orgány zasiahnutej krajiny požiadali o pomoc krajiny EÚ. Na záchranných akciách sa zúčastnili záchranné tímy z Poľska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Slovenska (mesto Košice) a Slovinska.

Mesto Košice na medzinárodnom cvičení civilnej ochrany v Budapešti a Miškolci reprezentoval 26 členný tím z celkového počtu 400 cvičiacich, vytvorený nielen zo štátnych a samosprávnych zložiek, ale i z občianskych združení. Zloženie slovenského záchranárskeho tímu bolo nasledovné:
- záchranári, paramedici, psovodi so psami, speleológovia, hasiči, chemici, skialpinisti a potápači,
- letecký prieskum územia sa vykonal silami Aeroklubu Košice, ktorý je členom krízového štábu mesta.

Sily a prostriedky mesta Košice boli nasadzované na všetky zásahy. Záchranárske jednotky v spolupráci s inými medzinárodnými tímami zvládli plniť úlohy v časových limitoch. Ich výkon, operatívnosť a spoluprácu prísne, ale kladne hodnotili komisári z Európskej únie. Cvičenia prebiehali od skorého rána až do neskorých večerných hodín v ťažkých prírodných, technických a technologických podmienkach, ako aj naživo pripravených cvičebných priestoroch v meste Miškolc.

Cvičenie ukázalo, že spolupráca štátnych a samosprávnych orgánov, občianskych združení zameraných na záchranárske práce je nutná pre prípad riešenia mimoriadnych udalosti. Toto cvičenie pre mesto Košice preukázalo nutnosť uvedenej spolupráce a zaradenia občianskych združení so zameraním na záchranárske práce do systému Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, vzhľadom na ich všeobecné schopnosti a zručnosti, časovú dostupnosť, operatívnosť a funkčnosť.

Hlavným cieľom projektu bolo komunikácia a riadenie záchranárskych síl na medzinárodnej úrovni, praktické použitie najnovších informačno-komunikačných systémov, kooperácia technických zásahových tímov a rýchle informovanie populácie a médií. Bezpečnosť členov záchranných tímov bola zabezpečená prostredníctvom použitia modernej informačnej technológie za pomoci najnovšieho lietadlom podporovaného mobilného monitorovacieho systému, ktorá priamo zobrazovala ich polohu a pohyb na riadiacom bode.

Medzinárodné cvičenie bolo prínosom pre získanie nových skúsenosti v oblasti záchranárskych činností, kondičnej prípravy a preverenie akcieschopnosti pri riešení krízových situácii, ako aj zvládanie záchranárskej techniky v praxi a posilnenie vzťahov medzi medzinárodnými záchrannými tímami. Cvičenie umožnilo trénovať expertov a tímy v špeciálnych podmienkach.

Zamestnanci mesta získali zručnosti pri riadiacej činnosti pri výkone záchranných prác, zoznámili sa s najmodernejšou technikou využívanou pri záchranných prácach a prehĺbila sa spolupráca regionálnych záchranných systémov.

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)