Dnes je:

Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (27.09.2018)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)