Dnes je:

Účelové cvičenie - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice (19.9.2019)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)