Dnes je:

Odborná príprava

Odborná príprava krízového štábu Mestskej časti Košice - Juh

Dňa 18. mája 2012 v okolí chaty Diana, nachádzajúcej sa v lokalite Mestských lesov Košice a.s., Mestská časť Košice - Juh organizovala odbornú prípravu krízového štábu, na ktorej sa prakticky podieľali aj zamestnanci referátu CO, BOZP a PO a členovia občianskeho združenia MRAK. 

Zúčastní boli oboznámení s možnými rizikami vzniku mimoriadnych udalostí na území Mestskej časti Košice – Juh spolu s popisom ich možných následkov a spôsobov ochrany vrátane evakuácie a samoevakuácie. 
Ďalej boli spolu s teoretickým výkladom vykonané praktické ukážky používania ochranných masiek, rúšok a predvedenie varovných signálov civilnej ochrany . 

Záchranári občianskeho združenia MRAK, medzi ktorými bola aj profesionálna záchranárka, poskytli figurantovi "prvú pomoc" v prípade otvorenej zlomeniny a reznej rany. Do vykonania tejto praktickej ukážky boli aktívne zapojení aj zamestnanci Mestskej časti Košice – Juh, ktorí sa pokynov vydávaných záchranármi zhostili s veľkým záujmom a zručnosťou. Profesionálna záchranárka O.Z.MRAK okomentovala túto "akciu" teoretickým odborným výkladom a nakoniec na figurantovi predviedla základy poskytnutia prvej pomoci. 

Cvičiteľka psov so svojím záchranárskym psom predviedla ukážky poslušnosti a vyhľadávanie nezvestnej osoby v teréne. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)