Dnes je:

Praktické cvičenie "SLOVINKY 2012"

Dňa 23. mája 2012 Obvodný úrad Košice organizoval dvojstupňové súčinnostné cvičenie "Slovinky 2012" zamerané na likvidáciu následkov a vykonávanie opatrení na ochranu obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe, na ktorého príprave a účasti participovalo aj Mesto Košice v zastúpení zamestnancov referátu CO, BOZP a PO. Účelom bolo zvýšenie pripravenosti orgánov krízového riadenia samosprávy a krízového manažmentu objektov na činnosť po vzniku mimoriadnych udalostí a krízových situácií. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)