Dnes je:

Národný deň 112

11. február sa označuje aj ako „Národný deň 112“. V tento deň už tretí rok za sebou Obvodný úrad Košice, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, organizoval propagačné a preventívno-výchovné podujatie civilnej ochrany pre žiakov 5. ročníkov košických základných škôl (ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Bukovecká 17 a ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1). 

Cieľom podujatia bola propagácia účelu tiesňovej linky 112 a poslania Integrovaného záchranného systému v podmienkach Košického kraja. Program bol zameraný pre deti školského veku, ktoré sú pomerne častými užívateľmi linky 112 a nie vždy vedia, ako ju správne používať. Táto cieľová skupina sa javí z hľadiska zámeru podujatia ako najtvárnejšia, schopná prijímať nové veci bez predsudkov a negatívnych vplyvov okolia a tiež je schopná si uvedomiť podiel vlastnej zodpovednosti pri možných mimoriadnych udalostiach, vedieť pomôcť sebe i iným a vedieť sa zorientovať v danej situácii. 

Súčasťou prvej časti programu v rámci národného dňa 112 bola prehliadka vybavenia sanitného vozidla zo Záchrannej zdravotníckej služby FALCK. 

V druhej časti piatakov čakali ďalšie aktivity. Vedúca oddelenia Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Košice ich oboznámila s obsahom práce operátorov linky 112. Deti mali možnosť vypočuť si rôzne nahrávky oprávnených i neoprávnených volaní na tiesňovú linku 112. Potom absolvovali krátku prehliadku haly operátorov linky 112, kde sa aj za pomerne krátky čas mohli presvedčiť o nevšednej náročnosti tejto práce. 

Národný deň 112

Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112
Národný deň 112

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)