Dnes je:

Účelové cvičenie - Jazero

Dňa 9. mája 2011 sa zamestnanci referátu CO, PO a BOZ v spolupráci s členmi občianskeho združenia MRAK (Záchranná služba východ, o.z. Gelnica; Dobrovoľní hasiči z Barce) prakticky podieľali na účelovom cvičení, ktoré realizovala Stredná odborná škola, Bukovecká 17 v súčinnosti s mestom Košice pre žiakov 1. – 2. ročníka. 

Vykonali sa praktické ukážky používania ochranných masiek, ukážky varovných signálov civilnej ochrany, použitie ručných hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, poskytnutie prvej pomoci, pričom do samotných disciplín boli priamo zapájaní nielen žiaci, ale aj pedagógovia školy. 

Cvičenie sa odohrávalo v parku v MČ Košice – Nad jazerom (areál „Kúpalisko JAZERO“).

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)