Dnes je:

Účelové cvičenie - Barca

Dňa 24. mája 2011 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy, ktoré organizovala ZŠ Abovská v spolupráci s mestom Košice a Strednou zdravotníckou školou. 

Praktické ukážky používania ochranných masiek a ukážky varovných signálov civilnej ochrany vykonali na určených stanovištiach zamestnanci referátu CO, BOZP a PO mesta Košice. Dobrovoľní hasiči z Barce oboznámili žiakov a ich pedagógov s používaním ručných hasiacich prístrojov a hasiacej techniky. Preskúšanie znalostí a zručností žiakov z poskytovania prvej pomoci mali na starosti študentky zo Strednej zdravotníckej školy Košice. Posledné stanovište bolo zamerané na topografiu, tzn. prácu s mapou, buzolou, základná orientácia v teréne. 

Okolo 10.00 hod. bola krátka prestávka, počas ktorej vystúpili členovia Košickej kynologickej záchranárskej brigády. So svojimi záchranárskymi psami predviedli ukážky poslušnosti a vyhľadávanie nezvestnej osoby v teréne. 

Cvičenie sa odohrávalo v parku Mestskej časti Košice – Barca. 

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie
Účelové cvičenie

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)