Dnes je:

Odborná príprava

Odborná príprava členov Krízového štábu a Povodňovej komisie mesta Košice 


Dňa 15. júna 2011 sa v zmysle platnej legislatívy uskutočnila odborná príprava členov Krízového štábu a Povodňovej komisie mesta Košice. 

Hlavným cieľom v rámci teoretickej časti bolo oboznámenie všetkých zúčastnených osôb z danej problematiky platnej legislatívy a informovanie o hlavných úlohách krízového štábu a povodňovej komisie. Zároveň boli oboznámení o možnom vzniku niektorých druhov mimoriadnych udalostí vyskytujúcich sa na území mesta Košice. 

Členovia krízového štábu a povodňovej komisie sa po teoretickej časti presunuli do priestorov Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. na Južnom nábreží, kde boli vykonanépraktické ukážky zamerané na budovanie protipovodňových hrádzí, ako aj spevňovanie brehov vodných tokov

Jednou z úloh v rámci praktickej časti bolo poukázanie a vysvetlenie správneho budovania hrádzí počas povodní. Do samotnej praktickej časti a realizácie stavby boli priamo zapojení členovia krízového štábu a povodňovej komisie mesta, ktorí si preskúšali zručnosti pri budovaní a spevňovaní jednotlivých hrádzí.

Odborná príprava

Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava
Odborná príprava

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)