Dnes je:

Taktické cvičenie OR HaZZ a Mesta Košice

Likvidácia požiaru, evakuácia a záchrana osôb 

Následkom elektrického skratu došlo k vzniku požiaru, ktorý bol spôsobený veľkým prechodovým odporom v zásuvke elektrickej siete. Miestom jeho vzniku bola izba na piatom poschodí v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici. V izbe sa vznietila posteľ, následkom čoho vzniklo zadymenie. Zamestnanci zariadenia uvideli z izby vychádzať dym a okamžite nahlásili požiar na operačné stredisko HaZZ Košice. Požiarna hliadka začala s postupnou evakuáciou objektu a hasením miesta požiaru... 

Takto vyzeral scenár taktického cvičenia, ktorého organizátorom bolo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice. Cvičenie sa konalo dňa 17. októbra v priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. 

Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť a akcieschopnosť jednotky OR HaZZ v Košiciach pri likvidácií požiaru, evakuácie a záchrane osôb z výškovej budovy pomocou výškovej techniky. Zároveň sa preverili vzájomné súčinnosti jednotky HaZZ so zamestnancami Strediska sociálnych služieb a mesta Košice pri zdolávaní mimoriadnej situácie a nacvičila sa organizácia riadenia zásahu s riadiacim štábom. 

Z objektu sa vykonala postupná evakuácia. Ako prvé sa evakuovalo podlažie, na ktorom vznikol požiar a podlažia, ktoré sa nachádzajú nad postihnutým podlažím. Evakuácia sa postupne vykonávala aj z podlaží pod postihnutým podlažím požiarom. 

Do samotnej evakuácie boli priamo zapojení klienti i zamestnanci zariadenia, ktorí postupovali v zmysle požiarneho evakuačného plánu. Zamestnanci, ktorí vykonali evakuáciu, informovali veliteľa zásahu, že im chýbajú dvaja ubytovaní ľudia, ktorí by sa mali nachádzať na druhom podlaží s určením ich izby. Pri prieskume a následnej likvidácii požiaru jednotka súčasne pristúpila k záchrane osôb. 

Popri klasických spôsoboch evakuácie sa použila aj špeciálna požiarna technika OR HaZZ Košice určená na záchranu osôb z výškových budov, ako aj evakuačný výťah. Na poskytnutie prípadnej predlekárskej pomoci bola nasadená aj MBS Sanitka. Veliteľ zásahu na základe konzultácie s riaditeľom strediska vyžiadal na evakuáciu od mesta Košice špeciálne upravený autobus z Dopravného podniku mesta Košice, a.s., ktorý je určený na prevoz imobilných – ležiacich osôb. Tento autobus je zaradený do systému Síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia mesta Košice. 

Tento druh udalosti mal vyššie nároky na riadenie zásahu, preto bolo nutné vytvoriť štáb veliteľa zásahu pre koordináciu nasadenia síl a prostriedkov na mieste zásahu. 

Taktické cvičenie

Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie
Taktické cvičenie

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)