Dnes je:

Nácvik výdaja PIO pre obyvateľov

V dňoch 14. až 26. januára 2010 sa vykonalo cvičenie s názvom „Nácvik výdaja prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľov“ s cieľom precvičiť systém výdaja prostriedkov individuálnej ochrany (ďalej len „PIO“) pre obyvateľov z centrálneho skladu a zásobovanie centrálneho skladu PIO prostredníctvom nasadenia vlastných síl a prostriedkov a prostriedkov, ktorými disponuje mesto Košice v rámci systému krízového riadenia na území mesta. Išlo o praktické precvičenie riadiacich zložiek mesta Košice a výkonných zložiek skladov, Dopravného podniku mesta Košice, a.s., Bytového podniku mesta Košice s. r. o, Správy mestskej zelene Košice, Tepelného hospodárstva, Mestských lesov Košice, a.s., pri presune prostriedkov PIO a sypkých materiálov zo skladov civilnej ochrany do centrálneho skladu civilnej ochrany, t. j. z priestorov skladov civilnej ochrany na Jarmočnej a Vodárenskej ulici do areálu Bytového podniku mesta Košice. 

Podnetom cvičenia bola simulovaná dopravná nehoda kamiónu prepravujúci nebezpečnú látku (amoniak) na sídlisku KVP, severná časť. Dôsledkom nehody bol únik nebezpečných látok, čo spôsobilo zamorenie územia a ohrozenie obyvateľstva. V zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 15 Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov primátor mesta Košice nariadil vydať prostriedky individuálnej ochrany pre obyvateľov mesta. 

V rámci cvičenia sa zároveň precvičilo doplnenie pracovníkov na výpomoc pre výdaj prostriedkov individuálnej ochrany, a to zo Správy mestskej zelene Košice a Arcidiecéznej charity Košice. 

Cieľom cvičenia bolo zosúladenie síl a prostriedkov (ďalej len „SaP“), ktoré má mesto Košice k dispozícii a systému vykonania činnosti pri ostrej akcii. Z toho dôvodu sa v rámci cvičenia určili SaP z mestských podnikov a zo systému Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia v meste Košice. 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)