Dnes je:

Dopravná nehoda osobného motorového vozidla s autobusom MHD

Dňa 19. septembra 2010 o 12,00 hod. došlo pri presune autobusu MHD k dopravnej nehode s osobným motorovým vozidlom, ktoré narazilo do zadnej časti autobusu. Následkom danej situácie došlo k poškodeniu palivovej sústavy osobného vozidla, čím vznikol požiar. V blízkosti miesta vzniku požiaru sa nachádzala kanalizácia, čo mohlo mať za následok vážne ohrozenie zamorenia pôdy a znehodnotenia spodnej vody a kanalizácie. 
Autobus nebol obsadený cestujúcimi iba vodičom, ktorý utrpel len ľahšie zranenie v oblasti hlavy. 
V osobnom motorovom vozidle došlo k zraneniu vodiča a spolucestujúceho na prednom sedadle. Ďalší dvaja cestujúci na zadných sedadlách v dôsledku šoku opustili osobné motorové vozidlo a utiekli do budovy resp. do okolia v blízkosti vzniku dopravnej nehody. 

Takto vyzeral scenár cvičenia, ktoré zorganizovalo mesto Košice v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. v rámci Dňa otvorených dverí DPMK 2010 počas Európskeho týždňa mobility vyhlásený každoročne v termíne od 16. do 22. septembra Európskou komisiou. Ide o svetovú kampaň zameranú na používanie verejnej dopravy a podporu európskych miest a obcí pri presadzovaní udržateľnej mobility. 

Európsky deň bez áut, ktorý sa prvýkrát uskutočnil vo Francúzsku v roku 1998, vznikol ako iniciatíva Európskej komisárky pre životné prostredie – Margot Wallstömovej. Počas tejto akcie majú európske mestá šancu ukázať, akým spôsobom riešia zásadné otázky životného prostredia. Jeden deň v roku – 22. septembra – tak môžu orgány miestnych samospráv predstaviť svoje mestá v inom svetle a podniknúť dôležité kroky, ktorých cieľom je obmedziť individuálnu automobilovú dopravu v niektorých častiach mesta, podporiť využívanie trvalo udržateľných spôsobov dopravy a zvýšiť povedomie o dopadoch rôznych spôsobov dopravy na životné prostredie. 
Celý týždeň od 16. 9. do 22. 9. je venovaný trvalo udržateľným spôsobom dopravy. Tento týždeň sa preto nazýva Európsky týždeň mobility. 

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. okrem bohatého programu pre deti i dospelých pripravil dňa 19. septembra 2010 praktické precvičenie činnosti riadiacich a výkonných zložiek mesta Košice a DPMK, a.s. zamerané na zdokonalenie ich pripravenosti pri riešení dopravnej nehody, po jej vzniku a odstraňovaní jej následkov vrátane vyhľadávania osôb v šoku a poskytnutia im predlekárskej pomoci. Cieľom cvičenia bolo okrem iného aj preveriť a zdokonaliť súčinnosť štábu Generálneho riaditeľstva dopravného podniku a akcieschopnosti Síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia mesta Košice s inými záchrannými zložkami. 

Na praktickú činnosť vykonania záchranných prác boli nasadené nasledovné sily a prostriedky: 
• Mesto Košice
 – Sily a prostriedky na podporu krízového riadenia mesta, 
 Košická kynologická záchranárska brigáda (dvaja psovodi so  záchranárskymi psami nasadení na vyhľadávanie nezvestných osôb), 
 T.O.R. Rescue, o. z. (paramedici a záchranári), 
 Psychosociálne centrum (intervenčný tím na poskytnutie psychologickej pomoci osobám v šoku), 
 MRAK o. z. – koordinátor dobrovoľných záchranných zložiek, 

• Dopravný podnik mesta Košice, a.s., 
 Centrálny dispečing, a.s. – stredisko údržby a stredisko údržby cestných vozidiel (pracovníci údržby – likvidácia ropných produktov), 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, 
• Mestská polícia mesta Košice. 


Cvičenie bolo prínosom pre získavanie skúsenosti v oblasti záchranárskych činností, kondičnej prípravy a preverenia akcieschopnosti pri riešení mimoriadnych situácii, ako aj zvládanie záchranárskej techniky v praxi. Zároveň ukázalo a potvrdilo, že spolupráca samosprávnych orgánov a občianskych združení zameraných na záchranárske práce je nutná pre prípad riešenia mimoriadnych udalosti. Toto cvičenie pre mesto Košice preukázalo (okrem profesionálnych záchranárskych organizácii pôsobiacich v danom regióne, t. j. Hasičský a záchranný zbor Košice) nutnosť uvedenej spolupráce a zaradenia občianskych združení so zameraním na záchranárske práce do systému Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice, vzhľadom na ich všeobecné schopnosti a zručnosti, časovú dostupnosť, operatívnosť a funkčnosť. 

Cvičenie v DPMK 2010

Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010
Cvičenie v DPMK 2010

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)