Dnes je:

Cvičenie dopravnej nehody v DPMK

2. máj 2009, Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s., v rámci ktorého mestský podnik v spolupráci s Mesto Košice (Samostatný referát CO, PO a BOZ) naplánovali praktické cvičenie s názvom „Dopravná nehoda električky s osobným motorovým vozidlom“. 

TÉMA CVIČENIA 
Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných prác po vzniku dopravnej nehody. 

CIEĽ CVIČENIA 
1.
 Zdokonaliť pripravenosť riadiacich zložiek Dopravného podniku mesta Košice, a.s. a výkonných zložiek mesta Košice pri riešení dopravnej nehody, po jej vzniku a odstraňovaní jej následkov. 
2. Preveriť a zdokonaliť súčinnosť krízového štábu dopravného podniku, akcieschopnosti Síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia mesta Košice s orgánmi Integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“) a s inými záchrannými zložkami. 
3. Prakticky precvičiť činnosť záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, orgánov mesta a orgánov na ochranu životného prostredia. 
4. Prakticky preveriť a precvičiť zložky Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice pre prípad vzniku dopravnej nehody. 
5. Prakticky precvičiť vyžiadanie Síl a prostriedkov od ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému a iných podporných zložiek. 

Cvičenie dopravnej nehody v DPMK

Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK
Cvičenie dopravnej nehody v DPMK

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)