Dnes je:

Family day

Dňa 30. augusta 2009 v popoludňajších hodinách mestská časť Košice – Barca v spolupráci s Barčianskou farnosťou sv. Petra a Pavla a s mestom Košice zorganizovala podujatie pod názvom FAMILY DAY – Rozlúčka s prázdninami, ktorej sa zúčastnilo vyše 600 osôb. 

Pre návštevníkov bolo pripravené: 
- zábavné atrakcie nielen pre najmenších, 
- praktické ukážky činnosti príslušníkov Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru Košice a zástupcov záchrannej služby Falck, 
- ukážky členov zaradených do Krízového štábu mesta Košice, t. j. Košická kynologická záchranárska brigáda, o. z., T. O. R. Rescue, o. z., Aeroklub Košice, 
- hudba, tanec, občerstvenie a pod. 

Najväčšiu radosť mali najmladší návštevníci z ukážok činnosti košických kynológov a záchranárov T. O. R. Rescue, ktorí si pre deti pripravili ukážky poslušnosti, vyhľadávanie neszvestných a záchranu osôb, zlaňovanie ponad jazierko v miestnom parku mestskej časti, ako aj jazda na štvorkolesových motorových vozidlách.

Family day v MČ Košice - Barca

Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca
Family day v MČ Košice - Barca

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)