Dnes je:

Informácie od RÚVZ Košice

Dôležité informácie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, t.j.: 


Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť 

Protiepidemické opatrenia pri záplavách 

Postup pri sanácii individuálnych studní postihnutých záplavami 

Povodeň a jej dôsledky - Rady psychológa 

Návod na jednorázovú dezinfekciu zdroja vody 

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja? 


nájdete na stránke http://www.ruvzke.sk/ časť POVODNE

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)