Dnes je:

Poďakovanie

Vážené dámy / páni, 


        
dovoľte mi poďakovať sa Vám za ochotnú a aktívnu spoluprácu pri záchranných prácach počas povodní, ktoré v uplynulých dňoch postihli mesto Košice i okolité obce. Tieto udalosti, ktoré zasiahli do života mnohých rodín, si vyžadovali okamžité nasadenie v mnohých oblastiach. 
        Chcem vysloviť veľké poďakovanie všetkým organizáciám, starostom mestských častí mesta Košice, dobrovoľníkom, ktorí sa v kritických chvíľach bezprostredne zapojili do pomoci postihnutým obyvateľom nášho mesta morálnou, personálnou, technickou i materiálnou pomocou. 
        Rád by som pri tejto príležitosti poďakoval aj zamestnancom všetkých zúčastnených organizácii a mestských častí, ktorí s nasedením spolupracovali v denných i nočných hodinách. 
        Zvlášť oceňujem profesionalitu a osobnú angažovanosť celého tímu, ktorý sa zúčastnil pri výkone záchranných prác počas povodňovej a mimoriadnej situácie. 


S úctou 


                                                                                                                  František Knapík Organizácie a mestské časti mesta Košice, ktoré sa aktívne zúčastnili pri výkone záchranných prác v rámci povodňovej a mimoriadnej situácie 

U. S. Steel, s.r.o. Košice 
- operatívna morálna, technická a materiálna pomoc,
OR HaZZ Košice - technická, materiálna operatívna pomoc, pomoc s ľudskými zdrojmi, 
KR HaZZ Košice - technická, materiálna operatívna pomoc, pomoc s ľudskými zdrojmi,
Zbor justičnej a väzenskej stráže, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - personálna pomoc,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - personálna pomoc, 
Košická kynologická záchranárska brigáda - personálna pomoc, 
Aeroklub Košice - personálna pomoc,
KOSIT, a.s. Košice - personálna, materiálna a technická pomoc, 
Environcentrum, s.r.o. - personálna, materiálna a technická pomoc, 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - materiálna pomoc, 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach - personálna pomoc, 
Mestská polícia Košice - personálna pomoc, 

Psychosociálne centrum - psychosociálna pomoc záchranárom a postihnutým obyvateľom, 
Dopravný podnik mesta Košice - personálna, materiálna a technická pomoc, 
Správa mestskej zelene Košice - personálna, materiálna a technická pomoc,
Bytový podnik mesta Košice - personálna pomoc,
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. - personálna, materiálna a technická pomoc, 
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - materiálna pomoc, 


ZŠ Juhoslovanská 2 - materiálna pomoc,
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova 21 - materiálna pomoc,
ZŠ Družicová 4 - materiálna pomoc, 


MČ Košice – Vyšné Opátske - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie,
MČ Košice – Krásna nad Hornádom - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice – Džungľa - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice - Nad Jazerom - aktívna pomoc pri záchranných prácach v iných mestských častiach 
MČ Košice – Sever - personálna pomoc. 
MČ Košice – Šaca - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice – Poľov - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice – Ťahanovce (obec) - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice – Dargovských hrdinov - personálna a materiálna pomoc, organizačné zabezpečenie, 
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce - aktívna pomoc pri záchranných prácach v iných mestských častiach 

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)