Dnes je:

Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)

Odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Košiciach v spolupráci s mestom Košice a záchrannými zložkami zorganizoval dňa 31. októbra 2014 cvičenie pádu lietadla v teritóriu Košíc.

Došlo k nemu v areáli košického letiska a okrem pracovníkov letiska, polície či hasičov sa ho zúčastnili aj zdravotnícki záchranári.

„Išlo o precvičenie súčinnosti jednotlivých záchranných zložiek. Človek nikdy nevie, čo sa môže udiať a všetci musíme byť natoľko koordinovaní, aby sme dokázali čo najlepšie zasiahnuť,“ vraví šéf košických hasičov Jozef Bodnár.

Po simulovanom páde, kde časť stroja skutočne horela, prišli na rad hasiči, ktorých úlohou bolo plamene čo najskôr uhasiť.

„Nacvičovala sa aj záchrana zranených z vraku a ich prevoz do nemocnice, kde na centrálnom príjme skúšali, ako vedia reagovať v prípade, že majú prijať naraz veľké množstvo pacientov.“

Pomáhal autobus DPMK

Mesto Košice zabezpečilo autobus DPMK v zdravotníckej verzii, ktorý je špeciálne upravený a namiesto sedadiel má lôžka. Je určený práve na prípady, kedy by museli veľa ľudí naraz transportovať do nemocnice a sanitiek by bol v tom čase nedostatok.Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)

Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)
Komplexné taktické cvičenie Letisko Košice (2014)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)