Dnes je:

Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4 (06.03.2015)

Pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany pripravili pre deti didaktické hry

V mnohých svetových i európskych mestách, vrátane Košíc si pripomínajú 1. marec ako Svetový deň civilnej ochrany (CO). K jej úlohám patrí, okrem iného, pripravovať obyvateľstvo na rôzne mimoriadne udalosti a situácie.

Zamestnanci CO mesta Košice pripravili v spolupráci so záchranármi z občianskeho združenia MRAK a Mestskou políciou Košice didaktické hry pre deti predškolského veku. Cieľom zaujímavého podujatia, ktoré sa uskutočnilo v areáli materskej školy (MŠ) Šafárikova tr. 4, bolo oboznámiť deti so základnými poznatkami a praktickými činnosťami civilnej ochrany. Riešili napríklad rôzne modelové situácie jednotlivých druhov mimoriadnych udalostí, dozvedeli sa ako prežiť, pomôcť sebe či iným, mali pochopiť a uvedomiť si, že nesú zodpovednosť nielen za seba, ale i svoje okolie.

Plynová maska žala úspech

Organizátori didaktických hier zisťovali, čo by deti robili keby sa stratili,  či vedia svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, materskej školy. Malí „civilní ochranári“ preukázali v tomto smere veľkú zdatnosť. Odborníci im vzápätí vysvetlili, aké dôležité je vedieť sa orientovať  v bezprostrednom okolí bydliska a MŠ, že je potrebné všímať si a rozlišovať významnejšie orientačné body v okolí materskej školy: križovatku, obchod, základnú školu, nemocnicu, obecný úrad, miestne staré budovy, kultúrno-historické pamiatky - kostol, radnicu, múzeum a pod. Dôležité boli informácie o účeloch svojpomocnej, improvizovanej, individuálnej ochrany s použitím vlastného odevu, obuvi a iných prostriedkov. Deťom vysvetlili, ako si majú chrániť hlavu, trup, končatiny a čo je pri tom najdôležitejšie, potom si tieto vedomosti vyskúšali v praxi. Obrovský záujem prejavili budúci škôlkari o praktickú ukážku detskej  plynovej ochrannej masky, na čo slúži, ako ju treba používať.

Učili sa, ako  obväzovať rany

Zdravotníci- záchranári z občianskeho združenia MRAK predviedli deťom v simulovanej praktickej ukážke ošetrovanie jednoduchých drobných poranení - odrenín, rezných rán, škrabancov, tiež to, ako sa má správne postupovať pri obväzovaní rán. Deti sa oboznámili aj so symbolom červeného kríža, kde sa nachádza (lekárnička, poliklinika, nemocnica), čo symbolizuje, vyskúšali si, ako treba v prípade núdze privolať k zranenému na pomoc dospelú osobu.

Ukázalo sa, aké potrebné je preverovať pripravenosť detí na ochranu pred mimoriadnymi udalosťami a vštepovať im základy sebaochrany a vzájomnej pomoci. Je lepšie si pripravenosť preskúšať na cvičeniach ako v reáli, počas mimoriadnej udalosti. Preto ešte v tomto školskom roku plánujeme vykonávať podobné aktivity aj na ďalších materských školách.

Nie nadarmo sa hovorí:

 „Šťastie praje pripraveným“

Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015

Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015
Didaktické hry - Materská škola Šafárikova tr. 4, (6. marec 2015

Zoznam noviniek: