Dnes je:

Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.06.2015)

Dňa 26. júna 2015 bolo v rámci cvičného požiarneho poplachu v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej 4 vykonané cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia“, ktorého cieľom bolo okrem preverenia účinnosti požiarnych poplachových smerníc a evakuačného plánu preveriť funkčnosť systému zabezpečenia urýchleného presunu a núdzového ubytovania hlavne imobilných klientov zariadenia. V rámci toho sa ukázalo, že v súčasnej dobe zavedený systém varovania a vyrozumenia cestou operačného pracovníka Mestskej polície je dostačujúci.

Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)

Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)
Cvičenie „Rozsiahly požiar zariadenia na ubytovanie“ (26.6.2015)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)