Dnes je:

Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.09.2015)

Dňa 25. septembra 2015 v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 ulici organizovala Mestská časť Košice - Juh odbornú prípravu krízového štábu, na ktorej sa prakticky podieľali aj zamestnanci referátu CO, BOZP a PO Mesta Košice a členovia občianskeho združenia MRAK.
Zúčastnení boli oboznámení s možnými rizikami vzniku mimoriadnych udalostí na území Mestskej časti Košice – Juh spolu s popisom ich možných následkov a spôsobov ochrany vrátane evakuácie a samoevakuácie. Ďalej boli spolu s teoretickým výkladom vykonané praktické ukážky používania prostriedkov individuálnej ochrany. Záchranári občianskeho združenia MRAK vysvetlili a predviedli na figurantovi základy poskytnutia prvej pomoci. 

Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5

Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5
Príprava krízového štábu a zamestnancov MÚ MČ Košice – Juh (25.5

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)