Dnes je:

Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)

Na základe záverov porady starostov na OR HaZZ zo dňa 25. februára 2015 a Rady starostov bola dňa 5. októbra so začiatkom o 19,00 hod vykonaná previerka zabezpečenia poskytnutia pomoci obyvateľom v núdzi. Bol vykonaný simulovaný požiar v byte na 7. poschodí bytového domu na ul. Hemerkova č. 25. Cieľom previerky bolo okrem časových noriem príjazdu preveriť prístup hasičských jednotiek do bytového domu s použitím výškovej techniky v problematickej časti sídliska KVP z dôvodu parkovania áut aj mimo vyhradených miest. Následne bola preverená a objasnená problematika systému zabezpečenia evakuačných opatrení a núdzového ubytovania občanov postihnutých požiarom,  ako praktická časť odbornej prípravy štábu CO mestskej časti KVP vykonanej dňa 2. júla 2015 Ing. Ferjenčíkom. Pri cvičení bol preverený tzv. „Systém podpory krízového riadenia mesta Košice“ s ohľadom na zabezpečenie síl a prostriedkov pri záchranných prácach.

Mestská časť aj pri tejto príprave deklarovala, že kapacity na umiestnenie evakuovaných obyvateľov nemá a požaduje zabezpečenie miesta núdzového ubytovania prostredníctvom mesta Košice.

Mesto Košice bude v prípade potreby postupovať v zmysle krízového plánovania mesta Košice.

Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)

Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)
Požiarne cvičenie - Hemerkova ul., Košice (05.10.2015)

Zoznam noviniek: