Dnes je:

Odborná príprava starostov mestských častí (03.03.2015)

Dňa 3. marca 2015 bola pod vedením vedúceho referátu v súlade s aktuálnymi potrebami, poslaním civilnej ochrany a v záujme zvyšovania akcieschopnosti mesta Košice a mestských častí podieľajúcich sa na plnení úloh civilnej ochrany vykonaná odborná príprava starostov mestských častí.

Zoznam noviniek: