Dnes je:

Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiacich pri mimoriadnych udalostiach (28.04.2015)

Dňa 28. apríla v priestoroch Správy mestskej zelene v Košiciach – Záhrada Bernátovce vykonal referát v spolupráci s Mestskou políciou Košice odbornú prípravu zameranú na precvičenie si zásad pri používaní technických prostriedkov slúžiacich pri mimoriadnych udalostiach, precvičenie si v rámci poskytovania núdzového ubytovania stavanie stanov, precvičenie systému zabezpečenia spojenia, volacích znakov, metodický nácvik zvyšovania hrádze pri veľkom prietoku vody (vrecovanie).

Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci

Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci
Odborná príprava pri používaní technických prostriedkov slúžiaci

Zoznam noviniek: