Dnes je:

Povodeň 2014

-          V dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, ktorá začala vo večerných hodinách dňa 16. mája v mestských častiach a kulminovala v ranných hodinách 17. mája extrémnou zrážkovou činnosťou – prietržou mračien, vyhlásil primátor mesta Košice dňa 17. mája o 14,00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity. Zasadala povodňová komisia mesta s účasťou 3 zamestnancov referátu. Extrémna zrážková činnosť spôsobila prívalovú vlnu povrchovými vodami z okolia mestských časti, ktorá sa rozliala do záhrad a pivníc rodinných domov obyvateľov, miestnych komunikácií a komunikácií hlavných dopravných ťahov, vybrežili sa drobné vodné toky a občasné vodné toky (vybrežil sa Sokoliansky potok a Idanský potok).

Zamestnanci referátu sa aktívne zapojili do povodňových záchranných prác na záchranu života, zdravia a majetku na území mestských častí Košice –Ťahanovce, Krásna, Vyšné Opátske, Šaca, Šaca Ludvíkov dvor, Poľov.

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)