Dnes je:

Cvičenie HaZZ, Administratívne centrum Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)

Dňa 12. mája sa zamestnanci referátu zúčastnili cvičenia HaZZ, ktoré bolo zamerané na akcieschopnosť hasičov pri zásahu v jednej z najväčších administratívnych budov v meste -  Administratívne centrum Cassovar na Žriedlovej ulici v Košiciach.

Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)

Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)
Cvičenie HaZZ, Cassovar na Žriedlovej ul., Košice (12.05.2015)

Zoznam noviniek: