Dnes je:

Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)

Dňa 25. júna zamestnanci referátu pripravili a zrealizovali účelové cvičenie na ZŠ Krosnianska 4.

Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)

Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)
Účelové cvičenie - ZŠ Krosnianska 4, Košice (25.06.2015)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)