Dnes je:

Odborná príprava štábu CO mestskej časti KVP, Košice (02.07.2015)

Dňa 2. júla vykonal vedúci referátu, Ing. P. Ferjenčík, odbornú prípravu štábu CO mestskej časti KVP.

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)