Dnes je:

Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)

Dňa 17. septembra pripravili zamestnanci referátu pre žiakov ZŠ Tomášikova 31 didaktické hry. Cieľom podujatia bolo oboznámiť deti so základnými poznatkami a praktickými činnosťami civilnej ochrany.

Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)

Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)
Didaktické hry - ZŠ Tomášikova 31, Košice (17.09.2015)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)