Dnes je:

Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)

Dňa 18. septembra 2015 sa na základe pozvania zamestnanci referátu CO, BOZP a PO mesta Košice zúčastnili Dňa bezpečnosti v Sátoraljaújhely, Maďarsko. Účelom účasti na tomto podujatí bola výmena skúseností v oblasti možnosti riešenia mimoriadnych udalostí a v oblasti vzdelávania. Boli získané podnety k ďalšiemu rozvoju činnosti civilnej ochrany a záchranárskych združení v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v oblasti vzdelávania.

Na záver bolo zo strany mesta Košice aj mesta Sátoraljaújhely konštatované, že je potrebné podstúpiť ďalšie kroky k rozvoju spolupráce medzi mestom Košice a Zemplínskym regiónom v oblasti civilnej ochrany a záchranárskych združení.

Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)

Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)
Deň bezpečnosti - Sátoraljaújhely, Maďarsko (18.09.2015)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)