Dnes je:

Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného času, Košice (27.4.2016)

Dňa 27. apríla 2016 sa v areáli a okolí Centra voľného času, elokované pracovisko „DOMINO“ na Popradskej ul. č. 86 v Košiciach konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Cieľom tejto súťaže bolo nadviazať na prierezové učivo Ochrana života a zdravia zo základných a stredných škôl a súťažnou formou overiť vedomosti a schopnosti žiakov so zameraním na ochranu života, zdravia a majetku v mimoriadnych situáciách. Vyhlasovateľom súťaže bolo v školskom roku 2015/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorú organizovala sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Okresným úradom Košice, mestom Košice, Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice a elokovaným pracoviskom „DOMINO“, Centrom podpory Košice, MČ Košice – Západ a Centrom podpory Košice.

Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev zo základných škôl a osemročných gymnázií. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravených 6 rôznych stanovíšť:

1.      streľba zo vzduchovky,

2.      testy,

3.      zdravotnícka príprava

4.      pohyb a pobyt v prírode,

5.      civilná ochrana,

6.      hasenie malých požiarov.

Na záverečnom vyhodnotení súťaže boli odmenení všetci súťažiaci i učitelia hodnotnými cenami. Na prvých troch stupňoch víťazov stáli:

1. miesto: ZŠ Tomášikova 31

2. miesto: CZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50

3. miesto: ZŠ Krosnianska 2

Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas

Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas
Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO - Centrum voľného čas

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)