Dnes je:

Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. – 20.10.2016)

V dňoch 19. - 20. októbra 2016 sa mesto Košice v zastúpení zamestnancov referátu CO, BOZP a PO zúčastnilo súčinnostného viacstupňového cvičenia „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ spojeného s ukážkou činnosti zdravotníckych zariadení pri hromadnom príjme ranených a obcí (MČ) pri zabezpečovaní evakuácie obyvateľstva z ohrozených území zameraného na precvičenie činnosti orgánov krízového riadenia štátnej správy na stupni kraj a obvod, samosprávy na stupni obec, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky v dôsledku priemyselnej havárie a vykonávania opatrení na ochranu obyvateľstva. Cvičenie organizoval Okresný úrad Košice v spolupráci s mestom Košice.

Do cvičenia boli zapojené tieto subjekty:

1.           mesto Košice

·        MČ Košice - Nad jazerom

·        MČ Košice - Západ

2.           Okresný úrad Košice, Komenského 52

·        Krízový štáb OÚ Košice

·        odbor krízového riadenia - sekretariát KŠ OÚ

·        KS IZS OÚ Košice

3.           U.S. Steel Košice, s.r.o.

·        ZHÚ U.S. Steel Košice, s.r.o.

4.           Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

5.           Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

6.           Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

7.           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

8.           Operačné stredisko ZZS SR Košice

9.           Záchranka Košice

10.       Samostatný odbor KR zdravotníctva v Košickom kraji

11.       Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Tr. SNP 1

·        Oddelenie urgentného príjmu - pracovisko Trieda SNP 1

·        Centrálne prijímacie oddelenie - pracovisko Rastislavova 43

12.       Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

13.       Okresný úrad Košice-okolie

·        Krízový štáb OÚ Košice-okolie

·        odbor krízového riadenia - sekretariát KŠ OÚ

14.       Obec Veľká Ida - Základná škola vo Veľkej Ide (EVA stredisko)

15.       Obec Čečejovce - Základná škola v Čečejovciach (miesto ubytovania EVA)

16.       Súčinnostné orgány[1] – SHMÚ, RÚVZ, KCHL CO Jasov, RVPS.[1] V priebehu prípravy súčinnostného cvičenia „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ môžu byť podľa potreby do cvičenia zapojené aj ďalšie orgány a organizácie, ak si to námetová situácia bude vyžadovať.

Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –

Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –
Súčinnostné viacstupňové cvičenie „EVAKUÁCIA KOŠICE 2016“ (19. –

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)