Dnes je:

Taktické cvičenie „Požiar osobného motorového vozidla v zariadení civilnej ochrany“ (28.11.2016)

Dňa 28. novembra 2016 OR HaZZ Košice v spolupráci s organizáciou K-13 Košické kultúrne centrá a mestom Košice vykonalo taktické cvičenie v podzemných priestoroch Kulturparku. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru v dvojúčelovo využívanom zariadení civilnej ochrany (podzemná garáž), na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci, evakuáciu osôb (ak sa tam nachádzajú), využitie termokamery, precvičenie súčinnosti s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému (poskytovatelia neodkladnej zdravotnej starostlivosti) a Koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému Košice.

Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)

Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)
Taktické cvičenie Kulturpark (28.11.2016)

Zoznam noviniek:

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC) - Seminár
Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice (23.3.2023)