Dnes je:

Koronavírus - informácie

ÚVZ SR: Stanovisko k rýchlotestom

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 môžu byť rýchlotesty užitočné v určitých fázach ochorenia – napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi trvajúcimi niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia COVID-19 od iných respiračných nákaz.

Rýchlotesty však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód. Ide o orientačné vyšetrenie a treba ho ešte konfirmovať citlivejšou metódou.

NRC pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19 metódou RT-PCR.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________