Dnes je:

Koronavírus - informácie

ÚVZ SR: Pitie alkoholu nechráni pred ochorením COVID-19 a môže byť nebezpečné

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa stretávame s rôznymi mýtmi. Pokiaľ ide o šírenie tohto ochorenia v súvislosti s alkoholom, tak snáď najznámejším mýtom je, že konzumácia alkoholu ničí vírus, ktorý spôsobuje COVID-19. Konzumácia alkoholu neničí vírus, ale naopak pravdepodobne zvýši zdravotné riziká, ak sa osoba infikuje. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že v žiadnom prípade by ste nemali konzumovať akýkoľvek druh alkoholického produktu ako prostriedok prevencie alebo liečby infekcie COVID-19.

Všeobecné informácie o zdraví a konzumácii alkoholu

- Dôkazy naznačujú, že neexistuje bezpečný limit a v skutočnosti sa riziko poškodenia zdravia zvyšuje s každým pohárikom konzumovaného alkoholu.

- Konzumácia alkoholu oslabuje imunitný systém a tým sa znižuje schopnosť vyrovnať sa s infekčnými ochoreniami.

- Je známe, že alkohol dokonca aj keď vo veľmi malých množstvách spôsobuje určité druhy nádorových ochorení.

- Konzumácia alkoholu kedykoľvek počas tehotenstva predstavuje riziko pre nenarodené dieťa.

- Alkohol zvyšuje riziko úmrtia a zranenia v dôsledku zranení v cestnej premávke, utopenia alebo pádu.

- Alkohol ovplyvňuje vaše myšlienky, úsudok, rozhodovanie a správanie.

- Alkohol zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchania násilia, ako je násilie v partnerských vzťahoch, sexuálne násilie, násilie u mládeže, zneužívanie starších a násilie páchané na deťoch.

- Silné užívanie alkoholu zvyšuje riziko syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktorá je jednou z najzávažnejších komplikácií COVID-19.Čo robiť a čo nerobiť počas pandémie COVID-19

- Vyvarujte sa alkoholu úplne, aby ste nenarušili váš imunitný systém a zdravie a neriskovali aj zdravie ostatných.

- Zostaňte triezvi, aby ste boli ostražití, mohli konať rýchlo a rozhodovať sa s jasnou hlavou.

- Uistite sa, že deti a mladí ľudia nemajú prístup k alkoholu.


Alkohol a izolácia alebo karanténa

Je dôležité pochopiť, že alkohol predstavuje riziko pre vaše zdravie a bezpečnosť, a preto by ste sa mu mali počas izolácie alebo karantény vyhýbať.

- Pri práci z domu dodržiavajte pravidlá platné na pracovisku a dodržiavajte zákaz konzumácie alkoholických nápojov.

- Alkohol nie je nevyhnutnou súčasťou vašich stravovacích návykov a nemal by byť prioritou vo vašom nákupnom zozname. Vyhýbajte sa vytváraniu si zásob alkoholu doma, pretože by to mohlo zvýšiť jeho spotrebu.

- Váš čas a peniaze sú lepšie investované do nákupu zdravých a výživných potravín, ktoré udržia dobré zdravie a posilnia imunitný systém.

- Namiesto toho, aby ste konzumovali alkohol, vyskúšajte si cvičenie doma. Fyzická aktivita posilňuje imunitný systém a z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska je vysoko prospešným spôsobom zvládnutia karantény.

- Možno si myslíte, že alkohol vám pomáha vyrovnať sa so stresom, ale v skutočnosti to nie je dobrý spôsob zvládania choroby. Je známe, že konzumácia alkoholu zvyšuje príznaky panických a úzkostných porúch, depresie a iných duševných porúch a riziko násilia v rodine a domácnosti.


Častá alebo nadmerná konzumácia alkoholu môže zvýšiť riziko Vašich zdravotných problémov.


Fakt: Pitie alkoholu Vás nechráni pred COVID-19 a môže byť nebezpečné.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________