Dnes je:

Koronavírus - informácie

Testovacie kapacity na COVID-19 sa rozširujú, aj vďaka enormnému úsiliu ÚVZ SR

Štátne laboratóriá na úradoch verejného zdravotníctva ( NRC pre chrípku na ÚVZ SR, RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ TN) zvýšili testovaciu kapacitu na 1000 vzoriek denne. V situácii, keď je v súvislosti s ochorením COVID-19 nedostatok materiálno-technického vybavenia a tento problém pociťujú rovnako aj iné krajiny, sme vynaložili enormné úsilie na čo najrýchlejšie potrebné dovybavenie našich laboratórií s cieľom bezodkladného rozšírenia laboratórnej diagnostiky.Rozširovanie testovacích kapacít znamená lepší záchyt ľudí s ochorením COVID-19 a lepšie podchytenie ohnísk nákazy našimi epidemiológmi v teréne, čím možno veľmi efektívne eliminovať riziko šírenia nákazy.

Testovacie kapacity štátnych laboratórií sa rozšíria o súkromný sektor. Asociácia súkromných laboratórií uviedla, že od budúceho týždňa dokáže vyšetriť cca 2000 vzoriek denne. Testovacie kapacity súkromných laboratórií sa ešte výhľadovo posilnia. Úrad verejného zdravotníctva SR viedol od začiatku konštruktívny dialóg vo veci zapojenia sa súkromného laboratórneho sektora do štátom koordinovanej laboratórnej diagnostiky. ÚVZ SR pracoval s NCZI na systémovom prepojení súkromných a štátnych laboratórnych zložiek s Asociáciou súkromných laboratórií z dôvodu centrálneho zberu dát.

Štát ohlásil masívnejšie testovanie obyvateľstva. Bude riadené – o tom, či majú ísť osoby na laboratórne vyšetrovanie, rozhodne lekár. Testovanie sa rozšíri na osoby s podozrením na ochorenie COVID-19, doteraz išlo len o vážnejšie prípady. Pred nemocnicami vzniknú mobilné odberové miesta. Transport vzoriek do štátnych a súkromných laboratórií zabezpečí Asociácia súkromných laboratórií, ktorá v uvedenej oblasti deklarovala dostatočné kapacity. Uvedeným krokom sa zvýši počet vyšetrených vzoriek denne a skráti sa doba čakania na výsledok. Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva budú laboratórne vyšetrovať vzorky od osôb hospitalizovaných na infektologických pracoviskách, u takzvaných úzkych kontaktov s osobami s potvrdeným ochorením COVID-19, u osôb v domácej izolácii s cestovateľskou anamnézou a u ľudí v domácej izolácii bez cestovateľskej anamnézy s teplotou nad 38 stupňov viac ako 4 dni.

O výsledku testovania na ochorenie COVID-19 bude informovaný každý pacient. Informáciu o výsledku laboratórneho vyšetrenia dostane od NCZI aj jeho všeobecný lekár.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________